5.osztály
felvételi

Információk

Medvevár

Nyílt órák

Videók

Szülői értekezlet

Szülői értekezlet időpontja:  2021.05.17. hétfő 16.30 óra

Helyszín:ebédlő / ha a járványhelyzet lehetővé teszi/ vagy online – google meeten keresztül.

Téma: a 2021/2022. tanévre az 5. osztályok szerveződése

A témában érintett: 4.a és 4.b osztályba járó tanulók szülei, és más iskolákból átjelentkező tanulók szülei.

hendrik cornelissen qrcOR33ErA unsplash scaled
luca bravo VowIFDxogG4 unsplash scaled

Indított 5.Osztályok

A következő tanévben három 5. osztály indítását tervezzük.

5.a osztály: köznevelési típusú sporttanterv alapján működik, biztosítva az eddig tanult idegen nyelv (angol) oktatását.

5.b osztály: emelt óraszámú német oktatás folyik.

5.c osztály: élsportolói osztály köznevelési típusú sporttanterv alapján működik biztosítva az eddig tanult idegen nyelv oktatását (angol). Ide azoknak a sportolóknak a jelentkezését várjuk, akik kiváló tanulmányi eredmény mellett kiemelten tehetségesek a sportágukban. Célunk, hogy elősegítsük tehetséges diákjaink kettős karrier építését, a tanulás és a sport összehangolását.

Kérjük, hogy aki szeretné, hogy gyermeke az 5. c osztályba járjon, vagy egyéb indok miatt osztályváltást tart indokoltnak, kérvényét az igazgatónőnek címezve a jelenlegi osztályfőnökének adja le. Más iskolákból érkező diákoknál kérjük, hogy a titkárság email címére juttassák el kérvényüket (titkarsag@csikferenc.hu). 

Határidő: 2021. június 15. 

Azok a tanulók, akiktől nem érkezik kérelem, egy évfolyamot léptetve ugyan abban az osztály jelzésben (a,b) folytatják tanulmányaikat, ahová eddig is jártak.

Nyílt órák

Más iskolából érkező diákok számára a beiratkozás időpontja:

2021.06.24. csütörtök 8-16 óráig az igazgatói tárgyalóban

Sportalkalmassági felmérő:

/sportfelszerelésben, sportorvosi engedéllyel/

2021.06.24. csütörtök 14.00 óra tornaterem

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy (2011.CXC törvény a nemzeti köznevelésről 51.§ (4) értelmében) az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az igazgató dönt.”

Kérelem elbírálásának határideje 2021.06.30. A felvételről emailben tájékoztatjuk a szülőket.

claudel rheault ZVbv1akA l4 unsplash scaled

Iskolabemutató

Play Video Play Video