5.osztály
felvételi

Információk

Osztályok

Nyílt órák

Tanáraink

Videók

Beiratkozás

A beiratkozással kapcsolatos részletes tájékoztató ide kattintva érhető el.

Más iskolából érkező diákok számára a beiratkozás időpontja:

2023.06.21. szerda 8-16 óráig az igazgatói tárgyalóban

Sportalkalmassági felmérő:

/sportfelszerelésben, sportorvosi engedéllyel/

2023.06.21. szerda 14.00 óra tornaterem

Kérelem elbírálásának határideje 2023.06.30. A felvételről emailben tájékoztatjuk a szülőket.

Nevtelen
szuloi

Szülői értekezlet

A szülői értekezlet időpontja:         2023.05.22. hétfő 16.30 óra

Helyszíne:        ebédlő

 

Téma: a 2023/2024. tanévre az 5. osztályok szerveződése

A témában érintett: 4.a és 4.b osztályba járó tanulók szülei, és más iskolákból átjelentkező tanulók szülei.

Indítani tervezett 5.osztályok

5.a osztály: köznevelési típusú sporttanterv alapján működik, biztosítva az eddig tanult idegen nyelv (angol) oktatását.

Osztályfőnök: Tóth Zoltán /informatika- matematika szakos tanár/

5.b osztály: emelt óraszámú német oktatás folyik.

Osztályfőnök: Pomozi Tekla / német-angol szakos tanárnő/

5.c osztály: élsportolói osztály köznevelési típusú sporttanterv alapján működik biztosítva az eddig tanult idegen nyelv oktatását (angol). Ide azoknak a sportolóknak a jelentkezését várjuk, akik kiváló tanulmányi eredmény mellett kiemelten tehetségesek a sportágukban. Célunk, hogy elősegítsük tehetséges diákjaink kettős karrier építését, a tanulás és a sport összehangolását.

Osztályfőnök: Tordayné Puruczki Adrienn / testnevelés szakos tanárnő/

Kérjük, hogy aki szeretné, hogy gyermeke az 5. c osztályba járjon, vagy egyéb indok miatt osztályváltást tart indokoltnak, kérvényét az igazgatónőnek címezve a jelenlegi osztályfőnökének adja le. Más iskolákból érkező diákoknál kérjük, hogy a titkárság email címére juttassák el kérvényüket (titkarsag@csikferenc.hu). 

Határidő: 2023. június 16.

Iskolánk azon jelenleg 4. osztályos tanulói, akiktől nem érkezik kérelem, egy évfolyamot léptetve ugyan abban az osztály jelzésben (a,b) folytatják tanulmányaikat, ahová eddig is jártak.

2023-2024. tanévi 5. évfolyamos osztályfőnökök bemutatkozása

Toth Zoltan scaled

5.a osztály - Tóth Zoltán

2001-ben végeztem az Eszterházy Károly Főiskolán számítástechnika szakos tanárként. A főiskola elvégzése után egyből tanítani kezdtem a Ráchegyi Általános Iskolában, mint számítástechnika tanár, illetve rendszergazdáskodtam is. A volt iskolám kérésére 2002-től a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskolában dolgoztam tovább, ahol megismerkedtem a 4, 5 és 6 évfolyamos gimnáziumi oktatással is. A szakképző iskolai részben illetve technikumon, majd a levelező és esti oktatásban is tevékenykedtem, illetve ebben az időszakban ECDL vizsgaközpontot is vezettem az iskolában. 2013-ban az élethelyzet úgy hozta, hogy a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban folytattam pályafutásomat és azóta is itt dolgozom. 3 gyermek édesapja vagyok, akiket a feleségemmel együtt nevelünk. A tanítás során megismerkedtem különféle életkorú diákokkal, így ismerem az egyes életkorok sajátosságát. A tanítás során fontos számomra, hogy jó hangulatban teljenek a tanórák és mindenki tanulja meg a tananyagot (minimum), illetve ha az idő engedi és a tanítványok fogékonyak, akkor ettől többet is. Osztályfőnökként fontos számomra, hogy a tanulók ismerjék meg és alkalmazzák a házirendben foglaltakat, alakuljon ki egy rendes, tisztelettudó, összetartó osztályközösség. Az iskolai életbe vessék bele magukat a diákok, vegyenek részt a programokon, illetve legyen bizalom, párbeszéd a tanulók, szülők és köztem. Szeretném, ha mindenki a tudásához és a képességeihez mérten kihozná magából a maximot és a 8. osztály végére megtalálná a számítását, és tovább tudna tanulni a számára megfelelő középiskolában.

1e145cd8 6242 4f13 a506 db057fee9bcb

5.b osztály - Gál Zsuzsanna

Gál Zsuzsanna vagyok, magyar nyelv és irodalom szakos tanár és gyógypedagógus. Magyar szakos diplomámat 2004-ben szereztem a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Első munkahelyemen a tanítványaim magas százaléka halmozottan hátrányos helyzetű volt, így hamar beláttam, hogy a hagyományos munkaforma nem célravezető ezeknél a gyerekeknél. Kooperatív munkával és a drámapedagógia eszközeivel sikerült elérnem, hogy tanítványaim szívesen jártak az óráimra, aktívan részt vettek a munkában. Azóta is alapvető szempont számomra, hogy a tananyag elsajátítása mellett a diákoknak élménnyé varázsoljam a tanulást, és időtálló értékeket közvetítsek az irodalmi művek segítségével. Az aktuális tananyagot sok játékkal, kooperatív módszerekkel, IKT eszközök alkalmazásával igyekszem megszerettetni a diákokkal. Osztályfőnökként és magyartanárként is mindig rendkívül fontosnak tartottam a szociális kompetenciák fejlesztését, az elfogadó és támogató közösség kialakítását, ahol szeretettel és odafigyeléssel fordulnak egymás felé a gyerekek. A közel húszéves pályám során kisebb megszakításokkal folyamatosan töltöttem be osztályfőnöki feladatokat. Ez a feladatkör különösen közel áll a szívemhez. Szeretem végigkísérni az osztályaimat a kamasszá válás útján, irányt mutatni nekik a nehéz helyzetekben, és a legtöbbet kihozni belőlük annak érdekében, hogy sikeres, együttműködésre képes felnőttekké váljanak. Az elmúlt évtizedekben egyre több különleges bánásmódot igénylő (BTMN, SNI) gyermek jelent meg a közoktatásban. Úgy éreztem, az ő nevelésükre, oktatásukra nem voltam szakmailag felkészülve, ezért a 2006/2007-es tanévben megkezdtem tanulmányaimat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán, a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon. Második iskolámban már a magyar tanítása mellett, osztályfőnökként és gyógypedagógusként is dolgoztam. Kiemelt célom volt a szemléletformálás a tantestületben. Belső továbbképzéseket, bemutatóórákat, szakmai beszélgetéseket szerveztem elsősorban a kollégáimnak, de házigazdája és szervezője voltam olyan városi pedagógiai programnak, mely során a fejlesztő munkában megjelenő új, alternatív módszereket ismerhették meg az érdeklődő szülők, pedagógusok. Erősen motivál, hogy az évek alatt megszerzett módszertani tudást, rutint, gondolkodást átadhassam a pályát kezdőknek, ezzel könnyítve meg az elindulásukat. Többek között ebből a megfontolásból kezdtem el a 2019/2020-as tanévben a Károli Gáspár Református Egyetemen a szakvizsgát adó mentortanár-képzést. Igyekszem szakmailag és emberileg is olyan alapot átadni a hallgatóknak, mely a saját egyéniségükhöz, személyiségükhöz igazítva megtartja és segíti őket a pályán. A 2022/23-as tanévtől tanítok a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban magyar nyelv és irodalmat a felső tagozaton és a gimnáziumban.

Puruczki Ada

5.c osztály - Tordayné Puruczki Adrienn

Puruczki Ada vagyok, testnevelő, gyógytestnevelő, műugró edző. A Testnevelési Egyetem elvégzése alatt már aktívan foglalkoztam gyerekekkel, belekóstoltam hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatásába, edzősködésbe, úszásoktatásba és a gyógytestnevelésbe is. Saját gyermekeim születése okán kis szünetekkel ugyan, de évek óta ennek az iskolának a tanári karába tartozom. Testnevelőként ebben az intézményben kezdtem, itt formálódott leginkább a szemléletem a testneveléssel, pedagógus léttel kapcsolatban, ami ugyan a mai napig formálódik, alakul a változó kihívások, változó gyerekek miatt, mégis az alapja stabil és úgy gondolom értékes. Egy számomra fontos mentorom tanácsát követve a cél változatlan: „Tarts olyan órát, amire be akarnak menni, amin részt akarnak venni.” A testnevelést és sportot egy kissé talán elfogultan, kiváló lehetőségnek tartom, egy jó eszköznek, ahhoz, hogy megismerjük saját határainkat, saját fizikális, lelki tűrőképességünk határait, hogy tudjunk csapatban is és egyénileg is gondolkodni, hogy csapatot építsünk, hogy tegyünk egy lépést az egészségünk felé, hogy felismerjük nem csak saját de mások határait is, hogy a nehezebb helyzetekben tudjuk egymást bíztatni, támogatni, hogy emelt fővel tudjunk veszíteni, hogy megtanuljunk győztesnek lenni. Hosszasan tudnám még folytatni a felsorolást, a lényeg mégis az, hogy a sport által egy kicsit talán az élet kihívásaira is készülünk, és olyan képességeket szerezhetünk meg, amiket később egészen biztosan kamatoztathatunk. Általában csapatban gondolkodom, nagyon hiszek a közösség erejében, szeretnék egy igazán jó, összetartó közösséget formálni az ide érkező gyerekekből. Rövid ideig volt már alkalmam belekóstolni az osztályfőnökségbe, várom az új feladatot, az új kihívásokat és nem utolsó sorban, az iskolában együtt töltött szórakoztató perceket.

Iskolabemutató

Play Video Play Video

Sütik

A weboldalon a felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket (Cookie-kat) használunk.