Gimnázium

Bemutatkozó

20 éves múltra visszatekintő gimnáziumunkban, korszerűen berendezett, legújabb oktatási eszközökkel felszerelt szaktantermekben média és közoktatás típusú sport orientáltságú képzés folyik.

Magas színvonalú oktatás biztosítja tanulóink hatékony felkészülését a kétszintű érettségi vizsgákra és a felsőfokú továbbtanulásra.

Az eredményes érettségi eléréséhez a kötelező érettségi tantárgyakon kívül, testnevelés, természettudományos tantárgyak, vizuális kultúra és mozgókép és médiaismeret tantárgyakból fakultáció választható a 11.-12. évfolyamon.

DSC04281 scaled
Kepernyokep 2022 09 02 094114

Nyelvi lehetőségek

Az idegen nyelvek tanítására (angol, német, spanyol) kiemelt figyelmet fordítunk.

A tanórákon kívül diákjainknak lehetőséget biztosítunk külföldi nyelvgyakorlásra, több nemzetközi cserekapcsolatunk van (kassai és duisburgi sportiskolák), és rendszeresen szervezünk angliai és spanyol utazásokat is.

Hagyományaink

Pedagógiánkban fontos szerepet tölt be a hagyományok tisztelete, a kulturális értékek és a kiemelkedő teljesítmények megbecsülése.

Névadó olimpiai bajnokunk, Csik Ferenc és a „Medve utcai polgári” híres diákja, tanára, Németh László példaképül szolgál az ifjúság oktatásában, nevelésében.

Tehetséges, kiemelkedő teljesítményt nyújtó gimnazistáink Csik- díjban, Németh Lászlódíjban és Kiváló Médiás diák-díjban részesülhetnek. Sporttagozat: 2007/08-as tanévtől közoktatási típusú sportiskolai nevelés és oktatás 4 illetve 5 évfolyamos képzéssel valósul meg. 2013/14-es tanévtől köznevelés típusú sportiskolai és módszertani központként működünk.

DSC03306 2 scaled
DSC04216 scaled

Sport orientáció

Céljaink között szerepel az élsportoló diákok számára az edzés, a versenyzés és a tanulás összehangolása, segítése, a sport miatt sokat hiányzók felzárkóztatása, vizsgákra való felkészítése, aminek elengedhetetlen része az edzőkkel, egyesületekkel, szülőkkel való együttműködés, kapcsolattartás.

A sportiskolások speciális tantárgymodulokat is tanulnak, pl. sporttörténet, sportági ismeret, edzéselmélet, sportetika, sportegészségtan, sportpszichológia. Élsportolóink kiváló hazai és nemzetközi eredményekkel is büszkélkednek

Média orientáció

Média orientációt választó tanulók megismerkedhetnek a multimédiás eszközök és programok használatával (hang-és képdigitalizálás,mozgóképszerkesztés), a multimédia programozás alapjaival, mozgókép elemzéssel és kommunikációs rendszerekkel.

Tehetséges diákjaink szép sikereket érnek el országos film és fotópályázatokon.

2019-es tanévtől felmenő rendszerben művészeti osztályt tervezünk.

11. évfolyamtól művészeti tantárgyi bontásban kerülnének bevezetésre, érdeklődési körnek megfelelően (média, vizuális kultúra, ének-zene).

DSC 9193comp
DSC03159 2 scaled

Felvételi

Középiskolánkba jelentkező tanulók felvételi pontszámába beleszámít a központi írásbeli vizsgán elért eredmény. Sporttagozatra egyesületi tagság, és sporteredmény igazolásával és sikeres központi sportfelvételivel lehet jelentkezni. Média tagozatra saját portfólió készítése és beadása a felvételi kritérium.

Továbbtanulás

A végzősök elsősorban a Testnevelési Egyetemen, gazdasági, jogi, média kommunikációs szakokon, külföldi egyetemeken spotösztöndíjjal és felsőfokú szakképzésben tanulnak tovább.

Közösségi programjaink

Népszerű iskolai közösségi programjaink:

gólyatábor, gólyahét, hagyományos ünnepeink, szalagavató bál, sí tábor, Csik-napok, őszi és tavaszi témanapok, DÖK nap

DSC 0353 scaled
DSC03913 scaled

Kapcsolataink

Az intézmény külső kapcsolatai közül néhány:

  • EMMI Nemzeti Utánpótlás-Nevelési és Sportkapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság által évente két alkalommal biztosított pályázati összeg segíti a köznevelés típusú sportiskolai modell működését.
  • Budapest Hilton Szálloda pályaorientációs napokat szervez, médiás tanulóknak pályázati és munkalehetőségeket, munkájuknak kiállítási helyszínt biztosít.
  • Pénziránytű Alapítvány által meghirdetett filmpályázaton gimnáziumi csapatunk kétszer is országos 1. helyezést ért el. A tanulók tudatos pénzügyi kultúrájának fejlesztése érdekében a 10. évfolyamon pénzügyi és gazdasági ismeret tantárgyat tanítunk. Iskolánkat a hagyományok tisztelete mellett a partnerközpontúság, folyamatos fejlesztés és megújulás jellemzi.

Hírek

Dokumentumok