A Zene Világnapja

received 491270955047525

A zene világnapját ünnepeltük iskolánkban. A tanítási órák szüneteiben közös éneklésre invitáltuk diákjainkat az aulába. Alsó tagozatosaink népdalcsokrot énekeltek, melyet ritmushangszerekkel kísértek. Felsőbb évfolyamos diákjainkkal