Gimnáziumi felvételi – szóbeli beosztás – 2024

Központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése

letoltes

Középfokú írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése – 8. évfolyam

 

A tanuló kiértékelt dolgozatát személyesen csak a vizsgázó vagy a szülője, vagy a szülő által írásban meghatalmazott személy  tekintheti meg.

A megtekintés 2024. január 26-án pénteken 8-tól 16 óráig az igazgatói tárgyalóban lesz. Ettől eltérő időpontban a dolgozatok nem tekinthetők meg!

A dolgozatokról elektronikus úton (pl. digitálisfényképezőgéppel, telefon) másolat készíthető.

A vizsgázó és szülője észrevételt kizárólag a hivatalos javítási –értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén adhat be! A jelentkezést Ügyfélkapus felületen beküldő tanulók esetében a szülő az észrevételt az elektronikus jelentkezési felületen beküldheti az intézménybe vagy formanyomtatványon írásban adhatja be a titkárságon 2024.január 29-én hétfőn 8-tól 15 óráig. Formanyomtatvány a megtekintés helyszínén kérhető.

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása, be nem tartása, jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a fenti határidő betartásával a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola azt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, három napon belül az Oktatási Hivatalnak címzett, de a vizsgaszervező iskolának írásban benyújtott fellebbezéssel élhet. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Az eredményt közlő értékelő lapok átvétele :

2024.február 9-én 8.00 és 14 óra között a titkárságon

A jelentkezési lap(ok)hoz csak az értékelő lap másolatot kell csatolni.

Egyéb híreink

2023-2024.

Siker a Budapesti Úszó Diákolimpián

Iskolánk tanulói az alábbi eredményeket érték el a Budapesti Úszó Diákolimpián:   Kókai Hajnalka (11.A), Szathmári Rebeka (9.A), Végvári Bori (10.A), Andrejka Zita (11.A) 4×50

Sütik

A weboldalon a felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket (Cookie-kat) használunk.