Péntek, 07 20th

Last updateSze, 18 Júl. 2018 8am

Iskolatörténet

Medve történet

Eötvös József, a kiegyezés korabeli vallás- és közoktatási miniszter 1868-ban kötelezővé és általánossá tette a népoktatást, s egyben határozott egy új iskolatípus, a polgári megteremtéséről.
Ennek célja a diákok 4 osztályos elemiben szerzett tudására alapult, gyakorlati pályára, illetve középfokú szakiskolára való felkészítése volt. Ennek köszönhetően 1872 tavaszán Buda város felszólítást kapott, miszerint fiúk és lányok számára polgári iskolát állítson fel.
Noha az intézmény 1872-ben megalakult, az első tanévek még a Vízivároson kívül, bérelt tanodákban teltek.
Az épület problémája az 1876/77-es tanévben rendeződött, amikor a polgári fiúiskola beköltözött az újonnan épült Medve utcai népiskola II. emeletére.
Egy korabeli író a következőképp fogalmazott: "egy stílszerű, kolosszális, tágas, világos, tiszta iskolaépület vonzza, buzdítja egyfelől a közönséget, hogy gyermekeit taníttassa és neveltesse, másfelől a könnyen lelkesedő ifjúságot égő vággyal tölti el, hogy mielőbb a szép épület műveltséget nyújtó csarnokaiba juthasson."
A műveltséget nyújtó tanároknak azonban a "hőskorban" sem volt egyszerű dolguk, világos cél nélkül, a német Buda közepén kellett - ki nem próbált utasítás és a maguk ösztöne szerint - magyar polgári iskolát létrehozniuk. De az osztályok szaporodtak, s ezzel párhuzamosan kialakult a tanterv, bővült a könyvkészlet, a szertárak anyaga, s a vízivárosiak is egyre jobban kötődtek az iskolához.
Az 1884-es év újabb törvényt szült, amely nagyban befolyásolta az iskola történetének további alakulását. A Hunfalvy János nevéhez fűződő
határozat alapján kereskedelmi iskolák szerveződtek, amely reform természetesen nem hagyhatta érintetlenül a már akkor is minden újra nyitott Medve Utcai iskolát sem. A polgári V-VI. osztályával párhuzamosan indított kereskedelmi képző szoros kapcsolatban és közös igazgatás alatt folyt a polgári többi osztályával. A diákok szívesen iratkoztak a polgáriba, csakúgy mint a mai Csik Ferenc iskolába, hiszen az első osztálytól az érettségiig ugyanazon tanárok vezetése alatt, ugyanabban az épületben tanulhattak.
Nagy volt a nyereség a tanárokban is. Az új kereskedelmi sok neves embert vonzott ide, akik megosztva, mindkét iskolában tanítottak.
Az 1886 és 99 közti időszakban, rengeteg szerkezeti változáson ment keresztül az iskola. A tanoncok oktatására alsó kereskedelmi iskolát is nyitottak, melynek köszönhetően a tanulólétszám elérte az 1500-at. A zsúfolt ház ebben a formájában nem működhetett tovább, ezért az elemi néhány osztályát áttették a Batthyány utcába, majd 1899-ben a kereskedelmi és a polgári iskola szétválása után a kereskedelmi ki is költöztették.
A századfordulóra a budai iskola csak egy polgári lett a sok közül.
A XX. század az iskola történetének szempontjából három korszakra tevődik:
- Az első időszak egészen az '50-es évekig tartott, amikor többek között Németh László is bekapcsolódott az iskola életébe, mint iskolaorvos és egészségtan tanár. A kort jól ábrázoló szociográfiai értékű írása 1937-ben jelent meg "A Medve utcai polgári" címen.
- A következő változást a század közepe hozta, amikor az általános iskolák fokozatosan csökkentették a polgárik létjogosultságát, s végül győzött a más alapokon nyugvó nyolc osztályos iskolaszerkezet.
- A harmadik korszak a '90-es években következett be. A még régi épület új szellemiséggel telt meg. A modern, tágas, világos tantermeket boltíves folyosók kötötték össze, amelyeknek barátságos hangulata a polgárit idézték. A szertárakban a megkopott, 100 éves muzeális értékű szemléltetőeszközök mellett megtalálhatók voltak az audio-vizuális eszközök.
A kor követelményeinek megfelelően számítástechnikai oktatás indult, s az 1992/93-as tanévben az iskola némettanárai által kidolgozott tanterv alapján elindult a speciális német tagozatos oktatás is.


Bem történet

A budai Bem utcai Általános Iskola tantermeiben 1961. szeptember 1-én kezdődött a tanítás Bertalan Miklósné igazgatónő vezetésével. Akkor még az osztályok körzetes gyermekekből tevődtek össze.
Már a kezdetkor több tanítványunk járt le uszodába, atletizált, rendszeresen sportolt. Iskolánkat eredményei alapján jelölték ki tagozatosnak 1970. szeptemberében.
Tagozatos osztályainkat minden évben egy-egy új osztály megnyitásával gyarapítottuk. Különös gondot fordítottunk a gyermekek versenyzői felkészítésére. Tanulóink egyre eredményesebben és egyre nagyobb számban vettek részt sportversenyeken.
1985. szeptember 1-én Ujvári Ferencné vezetésével elindult iskolánk új arculatának kialakítása. Ebbe igazi segítő társara talált Dorogi László tagozatvezető testnevelő tanár személyében. A tagozatos rendszer kereteit hamarosan kinőttük. Így került sor tehetséggondozó modellünk kialakítására.
1987. szeptember 1-én útjára indítottuk a sportban tehetséges tanulók számára a speciális sportosztályokat.
Az 1991-es tanév kiemelkedő jelentőségű iskolánk életében. Június 5-én az Olimpiai Bizottság támogatásával és a II. ker. Önkormányzati Testület döntése alapján ünnepélyes keretek között felvettük dr. Csik Ferenc úszó olimpiai bajnok nevét.
Az új név további ösztönzője lett annak a nemes célnak, melyet a tantestület maga elé tűzött, hogy még többet tegyen az ifjúság egészséges fejlődéséért, és a sportutánpótlás magas szintű neveléséért. Az eddig megtett út igazolja, hogy munkánk nem volt hiábavaló, tanulóink megállták helyüket, sokan közülük kimagasló eredményeket értek el úgy a hazai, mint a nemzetközi versenyeken egyaránt.
Ezeket az eredményeket fémjelzik, hogy iskolánk tanulói országos szinten is a legnagyobb számban értek el a Magyar Köztársaság jó tanulója, jó sportolója és az Élen a tanulásban, élen a sportban kitüntetés címet.
Olimpiai bajnokunk nevének felvétele óta minden évben megemlékezést tartunk, méltatva Csik Ferenc sportbeli és emberi nagyságát. Tegyük meg ezt most itt az új épület falai között

1996. újabb fordulópont iskolánk életében. A II. ker. Önkormányzat döntése alapján a Bem utcai és Medve utcai iskolát összevonták, és a Medve utcai iskola igazgatóját, Makovecz Évát bízták meg a vezetéssel.. Az 1997-98-as tanévtől gimnáziumi osztályok indítására kaptunk lehetőséget. Minden évfolyamon egy élsportolói és egy multimédia orientációjú osztály működik.
A 2000-2001-es tanév rendkívüli fontosságú az iskola életében, - a megmérettetés éve - hiszen az első érettségi vizsgával vált hitelessé és lett valódi létjogosultsága középiskolánknak.

Az elmúlt két tanév nehéz körülményei után végre elmondhatjuk, hogy teljesült mindannyiunk vágya, s e gyönyörű épület falai között folytathatjuk tovább közös életünket.
Rajtunk múlik milyenné válik!

Iskolánkról

Iskolánk a Csik Ferenc Általános és Gimnázium a második kerület szívében várja azokat az általános iskolai tanulókat, akik német nyelvet szeretnének tanulni vagy érdeklődnek a sport iránt. Gimnáziumunk azokat a fiatalokat várja, akik érdeklődnek a sport vagy a média világa iránt. Élsportoló tanulóink számára egyéni érkezési idővel igyekszünk megkönnyíteni a tanulás és a sport összehangolását, míg médiás tanulóinkat emelt számú média és média gyakorlat órákkal várjuk.

Ön itt van: Home Iskolánkról Iskolatörténet