Péntek, 07 20th

Last updateSze, 18 Júl. 2018 8am

Alsó tagozat

Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium.

             Alsó tagozat - ismertető        

Iskolánkat 140 éve alapították majd építették fel itt a Medve utcában. E 10 éve megújult iskolaépületben töltik diákéveiket az ide beiratkozó kis elsősök, s itt tanulják meg az olvasás – írás és számolás alapjait, a későbbiekben pedig itt folytathatják tanulmányikat felsőben és gimnáziumban is!

Intézményünk szép, jól felszerelt épületében, a földszinten (a főbejárattól balra) találják meg az alsós osztályainkat. Jól elkülönülve a nagyobb korosztályoktól, családias légkörben éli hétköznapjait a nyolc alsós osztály. A 2013-as tanévtől  három első osztályban kezdik meg a kicsik az iskolát, így az alsós osztályainkból az egyik 4. osztály az első emeleten - az új épületszárnyban - a felsősökhöz költözik.

Világos, kulturáltan berendezett, a korosztályok igényeit maximálisan kielégítő osztálytermekben folyik az oktató és nevelőmunka. 
Az optimális tárgyi feltételek mellett,  nagyon lelkes tanító nénik színvonalas munkája biztosítja azt, hogy az alsós korosztály jól érezze magát a délelőtti órákon és itt játszva tanulva, elsajátítsa a tantervi követelményeknek megfelelő tudásanyagot. Tanítóink első osztálytól egészen negyedik osztályig viszik osztályaikat, így négy éven át megvalósítható egy testre szabott, a tanulók egyéni képességeit figyelembe vevő fejlesztő munka. Munkájukat fejlesztő pedagógus, pszichológus is segíti. Tanulóink rendszeres logopédiai szűrésen vesznek részt, s ha szükséges foglalkozásokat tart számukra iskolánk logopédusa. A zene iránt érdeklődő gyermekekkel a kerületi zeneiskola tanárai foglalkoznak hangszeres zeneórákon. 
Régi hagyományokat követve, minden alsós évfolyam egyik osztályában lehetőséget adunk a német nyelv alaposabb elsajátítására a plusz német és a testnevelés órákon. Ezeken az órákon németül szól a tanulókhoz a pedagógus, így 4. osztályra nagy szókinccsel és alapos német tudással rendelkeznek tanulóink.
Másik osztályunkban a köznevelés típusú sportiskolai kerettanterv alapján, a testnevelés–sport kap nagyobb szerepet. Ezekben az osztályokba azok a tanulók járnak, akik az egészséges életmódot követve, szeretik a mozgást vagy elkötelezett hívei egy-egy sportágnak, s később e területen szeretnék tudásukat kamatoztatni. Itt a mozgás mellett ugyanúgy fontos a tanulás, a nyelvek elsajátítása, ezért lehetőséget adunk angol vagy német nyelv tanulására is. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel a 2013-as tanévben, elsőben elindítunk egy harmadik általános osztályt is, melyben szintén lehetőség nyílik az angol vagy német nyelv elsajátítására.

Felmenő rendszerben bevezetésre kerül a mindennapos testnevelés. Ennek keretében heti 5 órában biztosítunk mozgáslehetőséget alsósainknak. A köznevelés típusú sportiskolai kerettantervű osztályokból elsőseink és másodikosaink hetente járnak úszni. Ezekben az osztályokban lehetőség van a jégkorong alapjainak elsajátítására a hetente zajló korcsolyaoktatáson. A korcsolyaoktatás - igény esetén a párhuzamos osztályok érdeklődő tanulóinak is rendelkezésre áll, kedvezményes anyagi keretek között!  A nagyobbak a testnevelés órákon és délutáni sportkörök keretében elégíthetik ki mozgásigényüket.

Az első osztályokban a biztos alapok megteremtésére törekszik minden tanító néni, így iskolánkban az olvasástanítás szintetizáló - elemző - szótagoló módszer szerint történik. A gyerekek képességeink – készségeinek természetes érési folyamataihoz alkalmazkodva „elnyújtott” írás- és olvasástanítással juttatjuk el a kicsiket év végéig a biztos értő olvasás szintjére.  
Iskolánk növekvő népszerűségét mutatja, hogy egyre többen keresik fel a leendő elsősök számára meghirdetett Játszóházi programjainkat, ahol a nagycsoportos óvodások izgalmas játékos foglalkozásokon ismerkedhetnek meg leendő tanító nénijükkel.

 jatszohat

 Kicsik a játszóházban


A szülők számára itt lehetőség nyílik a személyes beszélgetésen túl arra is, hogy megismerkedjenek az iskola épületével, az itt folyó oktató nevelőmunkával.

E programokat novembertől meghirdetve, szombati napokon tartjuk az érdeklődőknek!

 

Az „ovis programok” száma egyre bővül, 2008-tól iskolánkban került megrendezésre egy nagyon rangos kerületi óvodás sportrendezvény: az Óvoda olimpia. A színvonalas szervezés és lebonyolítás testnevelő tanárainkat dicséri.

hajugyesen

 Hajrá! Csak ügyesen!...........az Óvoda olimpián

 

ovodaiolimpia

Óvoda olimpia

A pedagógusok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tudás megszerzése színes és érdekes legyen a gyerekek számára. Ha csak tehetjük, kimozdulunk és a gyermekekkel tanulmányi sétákon, múzeum– és színházlátogatásokon, állatkerti sétákon, kirándulásokon veszünk részt. Természetesen mindig a szülőkkel előzetesen egyeztetve szervezzük meg iskolán kívüli programjainkat, így van ez a több napos hétvégi kirándulások /igazgatói engedéllyel - erdei iskolák/ lebonyolítása esetén is.

A nálunk tanuló alsós gyermekek számot adhatnak a megszerzett tudásukról a rendszeresen zajló házi tanulmányi versenyeinken. Így a népdaléneklő, vers- és prózamondó, a szép olvasás, a nyelvtan- helyesírás, szépírás és matematika verseny nyertesei a tavalyi években sikerrel jutottak tovább a kerületi versenyekre, s ott is szépen szerepeltek. A tantárgyi versenyek mellett évek óta működnek a komplex tudást igénylő Állatok világnapjához kapcsolódó rendezvények, környezetvédelmi témákat felölelő versenyek. A Föld napjáról, a Madarak és fák napjáról, a Víz világnapjáról szóló témákban a komplex elméleti tudás mellett előtérbe kerül a rajzos – technikai – kézügyességet igénylő versengés.
Nagyon jó a kapcsolatunk, iskolánk könyvtárosával. Az alsós tanulóink rendszeres könyvtárlátogatók, s gyakran felkeresik a gazdagon felszerelt könyvtárat! A színes könyvtári órákon minden alsós osztály mozgósítható, így a tartalmas kutatómunkát már kicsiként elsajátítják a gyerekek. Több osztály a kerületi Szabó Ervin Könyvtárat is havonta látogatja.
Tanulóinkat arra neveljük, hogy szeressék és becsüljék meg a tiszta szép környezetüket, óvják osztályuk vagyonát, ezt szolgálja az alsó tagozatos osztályok között zajló tisztaság verseny, melynek féléves értékelésekor értékes díjakat vehetnek át a győztes osztályok és megszerzik: a TISZTA, RENDES OSZTÁLY címet!

Érdemes vigyázni az osztálytermekre a szép virágos, esztétikusan dekorált folyosóra, hiszen sok gyerek nem csak a délelőttöt, hanem a délután nagy részét is az iskola falai között tölti. A napközis csoportokban jól felkészült tanítók gondoskodnak arról, hogy a másnapi órákra kellően felkészülten menjenek a tanulók, de arról is, hogy mindig elegendő idő jusson a mozgásra, a játékra. 
T
anítás után a szép tágas ebédlőben, kulturált körülmények között étkezhet minden alsós kisgyermek. Az elsőtől harmadikig a gyerekeket terített asztallal várják a konyhás nénik, a negyedikesek már magukat kiszolgálva étkeznek. 
N
apköziben főleg iskolánk sportudvarán s az itt kialakított játszótéren vagy a kisudvaron játszanak a csoportok, de ha az időjárás engedi a közeli játszóterekre – a Margitszigetre is ellátogatnak a napközisek. Főleg péntekenként izgalmas szabadidős programok várják a tanulókat. Pl.: gyümölcsnapok keretében salátakészítés, főzés-sütés a jól felszerelt tankonyhán, rajzversenyek, kézműves foglalkozások múzeumlátogatások, izgalmas mozgásos-sport programok, fociverseny...stb.

 

adventvasar 

 foci

A délelőtti és délutáni programokat színesítik az iskolai szakkörök: rajz, színjátszó – dráma szakkör, báb szakkör. A színjátszószakkör és a bábszakkör tagjai rendszeresen fellépnek az iskolai alsós műsorokban. A bábosok szép eredményékeket szereztek kerületi és budapesti programokon is 
/ Gyerekművészeti Fesztivál, Kerület Napja, Budapesti Bábtalálkozó/. A szakkörökön minden érdeklődő gyermek külön díjazás nélkül vehet részt!babszak 

Bábszakkörösök fellépése


Mivel iskolánkban kiemelt szerepet kap a mozgás a sport, így a délutáni sportkörök gazdag kínálatával várjuk az alsósokat is, a korszerűen felszerelt tornateremben: kézilabda, kosárlabda, foci, játékos mozgás, atlétika sportágakban ügyesedhetnek a gyerekek. Fizetős tanfolyamokon elsajátíthatják a judo, vívás, kosarazás, zumba, zenés tánc, kapuéra fortélyait.

Vannak olyan, már hagyományosnak mondható iskolai programok, melyből az alsó tagozat is derekasan kiveszi a részét.  Hatalmas lelkesedéssel zajlik ősszel és tavasszal a papírgyűjtés, melybe a szülők jelentős része is igen aktívan bekapcsolódik!
A decemberi gazdag programkínálat – Adventi hetek címmel - minden évben sok érdeklődőt vonz. Pl.: Mikulás váró, Karácsonyi folyosó és osztályterem díszítés,  fenyőfadíszítés, mézeskalácssütés. Nem minden tanévben rendezzük meg, de  szép emlékét őrizzük a Mackónapi programokról - a mackókiállításról /ezzel iskolánk a rekordok közé is bekerült/ illetve macikészítésről, a mackószobrászatról szóló színes programokról.

 

martonn
Márton napi lámpáskészítés a németes osztályokkal

macinap 

Mackónap - Macikiállítás

 oregmedve

„Öregmacik” versenye: Mennyi macit gyűjtöttünk!

A januári, félévi bizonyítványosztás után, a február a farsangolás jegyében telik el. Az osztálykeretben zajló vidám farsangi jelmezversenyek, játékos vetélkedések önfeledt szórakozást biztosítanak tanulóinknak.

 
 

 faharsang

Itt a farsang, áll a bál!

Minden tavasszal megemlékezünk iskolánk névadójáról, Csik Ferencről. A Csik-napok egyikén mozgásos akadály- ill.  váltóversenyek zajlanak, illetve játékos feladatlapok kitöltésével mutathatják meg tanulóink mennyire ismerik iskolájukat. A második napon több híres sportoló részvételével szép ünnepségen emlékezünk meg névadónkról, itt adják át a jó tanulmányi és kiemelkedő sport eredményekkel rendelkező tanulóknak a Csik oklevelet illetve Csik díjat is.

 kuzdelemelott

Bemelegítés a küzdelem előtt

 

csiknapisp
Csik napi sorversenyek

Kétévente, tavasszal egy másik eseményre való felkészülés hozza lázba az alsósokat. Készülünk a MEDVEST-re! Ezen az izgalmas gálaműsoron általában egy-egy műsorszámmal mutatkozik be minden alsós osztály.  Nagyon sokszínű és látványos produkciók születnek, - lehet ez mesejáték, bábelőadás, vers, színdarab részlete vagy dal - ének, hangszeres előadás esetleg tornabemutató vagy táncjelenet! Mind azt bizonyítják, milyen tehetségesek az ide járó gyerekek, milyen ötletes produkciókra tanítható meg egy-egy osztályközösség, milyen magas színvonalú személyiségformáló nevelőmunkát végeznek a pedagógusok. 
Az itt elért siker, büszkeség a pedagógusnak és szülőnek egyaránt! 

 

medvestnemetj
Medvest: német jelenet

 

babeloadasmedvest
Bábelőadás a Medvesten

 

nemetmesejelenet
Német nyelvű mesejelenet

Hagyomány az alsó tagozaton a gyermeknap megünneplése és az édesanyák köszöntése, melyre az alsós osztályok műsorral és ajándékkal is készülnek.

Az év végi nagy hajrá előtt - igazgatói engedéllyel - többnapos osztálykirándulásokon kovácsolódnak igazi közösségé a résztvevő osztályok.

Aztán a bizonyítványosztás után következhet a megérdemelt pihenés!  Erdei iskolák, nyelvi táborok, sporttáborok, Balatonfenyvesen az iskolai-tábor, a kerületi napközis tábor gondoskodik arról, hogy tanulóink a vakáció napjaiban se unatkozzanak!  

Szeretettel várunk iskolánkban az érdeklődő Szülőket minden évben, a honlapunkon meghirdetett programjainkon!

Iskolánkról

Iskolánk a Csik Ferenc Általános és Gimnázium a második kerület szívében várja azokat az általános iskolai tanulókat, akik német nyelvet szeretnének tanulni vagy érdeklődnek a sport iránt. Gimnáziumunk azokat a fiatalokat várja, akik érdeklődnek a sport vagy a média világa iránt. Élsportoló tanulóink számára egyéni érkezési idővel igyekszünk megkönnyíteni a tanulás és a sport összehangolását, míg médiás tanulóinkat emelt számú média és média gyakorlat órákkal várjuk.

Ön itt van: Home Iskolánkról Alsó tagozat Az alsó tagozatról